GWdag logo

GemeenschappelijkWonenDag

De GemeenschappelijkWonenDag is ontstaan vanuit een idee van een lid op de ledenvergadering van de LVCW/VGW.
Omdat het een open dag voor alle soorten woongemeenschappen moest worden, is het idee opgepakt door de Federatie Gemeenschappelijk Wonen (FGW), een samenwerkingsverband tussen de Vereniging Gemeenschappelijk Wonen (voorheen LVCW) en de Landelijke Vereniging Gemeeenschappelijk wonen van Ouderen (LVGO).
Nadat de FGW in 2014 werd opgeheven zijn de VGW en de LVGO de GemeenschappelijkWonenDag blijven organiseren. Vanaf 2022 is ook het Ecodorpennetwerk (GEN-NL) betrokken bij de organisatie van de dag.

De eerste GemeenschappelijkWonenDag was op zaterdag 16 mei 2009

Het eerste jaar was de dag alleen in Nederland, maar al gauw deden woongemeenschappen in andere landen mee, te beginnen in België in 2010.
Maar ook in het Verenigd Koninkrijk (tot nu toe alleen in 2010), Frankrijk (vanaf 2014), Italië (vanaf 2016) en Finland (tot nu toe alleen 2016).
Vanaf 2016 wordt de dag 'Europees' genoemd. Afhankelijk van het land en de taal onder een andere naam.

Om de GemeenschappelijkWonenDag tot een soortgelijke dag als dagen als Dierendag, Vrouwendag, Moederdag en Museumdag te maken, is vanaf de start in Nederland gekozen voor een vaste dag.
Na veel wikken en wegen werd dat de derde zaterdag in mei. Wensen en overwegingen daarbij waren o.a.:

Uiteindelijk kwamen we uit op de derde zaterdag van mei, waarmee de GemeenschappelijkWonenDag altijd na de paasdagen en na de paas- en mei-vakantie valt en nog voor de grote vakantie. Af en toe valt de dag in het pinkster-weekend of vlak na hemelvaartsdag.
Het enige alternatief zou oktober zijn geweest, wat vanwege het weer en de al gevorderde herfst als minder aantrekkelijk werd ingeschat.

Inmiddels zijn een flink aantal woongemeenschappen in Nederland gewend de derde zaterdag in mei in hun agenda op te nemen.

Overigens gaat men in de ons omringende landen wat anders met deze dag om. In België wordt ook de zondag meegepakt. In Frankrijk en Italië is de 'dag' de hele maand mei.

De woongemeenschappen die in eerdere jaren meededen zijn te zien op de kaarten van 2016, 2017, 2018 en 2019

De GemeenschappelijkWonenDag wordt - mede door de inspanningen van deelnemende woongemeenschappen - op veel plaasen op  Internet genoemd.
En verder natuurlijk op de websites, Facebook-pagina's en Tweets van de deelnemende woongemeenschappen zelf.

In Nederland wordt de GemeenschappelijkWonenDag georganiseerd door de VGW, LVGO en GEN-NL. Samen met de deelnemende woongemeenschappen.

De eerste GemeenschappelijkWonenDag was op zaterdag 16 mei 2009

Het eerste jaar was de dag alleen in Nederland, maar al gauw deden woongemeenschappen in andere landen mee, te beginnen in België in 2010.
Maar ook in het Verenigd Koninkrijk (tot nu toe alleen in 2010), Frankrijk (vanaf 2014), Italië (vanaf 2016) en Finland (tot nu toe alleen 2016).
Vanaf 2016 wordt de dag 'Europees' genoemd. Afhankelijk van het land en de taal onder een andere naam.

Om de GemeenschappelijkWonenDag tot een soortgelijke dag als dagen als Dierendag, Vrouwendag, Moederdag en Museumdag te maken, is vanaf de start in Nederland gekozen voor een vaste dag.
Na veel wikken en wegen werd dat de derde zaterdag in mei. Wensen en overwegingen daarbij waren o.a.:

Uiteindelijk kwamen we uit op de derde zaterdag van mei, waarmee de GemeenschappelijkWonenDag altijd na de paasdagen en na de paas- en mei-vakantie valt en nog voor de grote vakantie. Af en toe valt de dag in het pinkster-weekend of vlak na hemelvaartsdag.
Het enige alternatief zou oktober zijn geweest, wat vanwege het weer en de al gevorderde herfst als minder aantrekkelijk werd ingeschat.

Inmiddels zijn een flink aantal woongemeenschappen in Nederland gewend de derde zaterdag in mei in hun agenda op te nemen.

Overigens gaat men in de ons omringende landen wat anders met deze dag om. In België wordt ook de zondag meegepakt. In Frankrijk en Italië is de 'dag' de hele maand mei.

De woongemeenschappen die in eerdere jaren meededen zijn te zien op de kaarten van 2016, 2017, 2018 en 2019

De GemeenschappelijkWonenDag wordt - mede door de inspanningen van deelnemende woongemeenschappen - op veel plaasen op  Internet genoemd.
En verder natuurlijk op de websites, Facebook-pagina's en Tweets van de deelnemende woongemeenschappen zelf.

In Nederland wordt de GemeenschappelijkWonenDag georganiseerd door de VGW, LVGO en GEN-NL. Samen met de deelnemende woongemeenschappen.